Gal_højhuse

AFD. 43 - Gallerier - Højhusene

De to højhuse i Rødovre, Ruskær og Agerkær, blev søndag den 13. maj 2012 tilintetgjort på få sekunder med 35 kg sprængstof i hver bygning.


Husene er på henholdsvis 12 og 14 etager, og er opført i 1954 og 1956 på

basis af projektering gennemført i 1953-1954. Arkitekt var m.a.a. Gunnar

Milthers, og ingeniør var P.E.Malmstrøm, Rådgivende ingeniører, v. civilingeniør

Poul R. Andersen.

Husene er opført som nogle af de første betonhøjhuse i Danmark i en periode

med en årlig opførelse af 40-50.000 boliger/år. Perioden var præget af

en gryende industrialisering af byggeriet og udvikling af nye byggemetoder.


Husenes hovedkonstruktion er bærende tværvægge af 20 cm beton insitu

støbt, armeret i de nederste etager og uarmeret i øvrige etager. Dæk er

pladsstøbte elementer. Langsgående indvendige betonvægge sørger for

langsgående stabilitet. Facader, altaner og altangange med tilhørende konsoller

er sekundære konstruktioner.

Husene blev facaderenoveret og efterisoleret i starten af 1980'erne.


GALLERIER


Ejendomskontoret

Ulkær 22 st.tv., 2610 Rødovre

Tlf. 36 75 06 88

Email: alo.aab43@aab.dk

Åbningstider.

Mandag:7.30 – 8.30 / 18.30-19.30

Tirsdag til Fredag :7.30 – 8.30

Lørdag og Søndag:Lukket